Učební dokumenty

 

  • Ve všech ročnících se vyučuje podle ŠVP (školní vzdělávací program) pro základní vzdělávání na Základní škole Velký Ořechov „Růst člověka pro život ve 21. století.“

  • Veškeré dokumenty jsou k nahlédnutí v ředitelně školy.