Směrnice

 

  • Vnitřní platový předpis
  • Vnitřní směrnice o zajištění individuálních a kolektivních vztahů mezi zaměstnavatelem a zaměstnanci
  • Vnitřní směrnice o zajištění BOZ
  • Zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví žáků při akcích konaných mimo školu
  • Hygienické podmínky školy