Řády

  • Školní řád
  • Klasifikační řád
  • Řád školní družiny
  • Vnitřní a organizační řád
  • Organizační řád
  • Pracovní řád pro pedagogické pracovníky
  • Provozní řád
  • Řády učeben

                - provozní řád odborné učebny F, Ch

                - provozní řád odborné učebny Z, D, ČJ

                - provozní řád počítačové učebny

                - hygienické požadavky na provoz PC učebny

                - školní dílny a učebny keramiky

                - školního pozemku

                - cvičné kuchyně

                - učebny Z, D

                - učebny Př a HV

                - provozní řád školní družiny

                - provozní řád jazykové učebny

                - školního hřiště

                - tělocvičny

                - bufetu

                - řád školného automatu na potraviny a nápoje

                - provoz žákovských šaten 1. a 2. stupně

                - matrika školy

                - rozvrhy hodin pedagogických pracovníků

                - rozvrhy hodin tříd

 

 

  •