Pokyny

 

  • Jak se chovat v krizových situacích a při nezvyklých událostech
  • Pracovní náplň TU
  • Zvláštní předpis pro dohledy nad žáky
  • Pokyny k vedení školní dokumentace
  • Pokyny k vedení notýsků a žákovských knížek