Projekt EU Peníze školám

Žák a moderní výuka

Cílem projektu Žák a moderní výuka v rámci projektu EU peníze školám je prostřednictvím nových metod a forem práce docílit kvalitního a moderního vzdělávání žáků 1. i 2. stupně základní školy v souladu se školním vzdělávacím programem „Růst člověka pro život ve 21. století“ a získání klíčových kompetencí.

 

 


Projekt EU Peníze školám

 

Jednotlivé vzdělávací materiály jsou sdíleny mezi pedagogickými pracovníky školy a jsou přístupné veřejnosti k nahlédnutí v kanceláři základní školy.

Digitální učební materiály v rámci šablony III/2 - Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT

V rámci realizace projektu byly vytvořeny digitální učební materiály pro předměty fyzika, chemie a zeměpis. Pokud máte zájem o některý z materiálů, obraťte se na nás prostřednictvím mailové adresy info@zsvelkyorechov.cz a materiály Vám zašleme. 


 

Vzdělávací obor: Zeměpis

Tématická oblast: Socioekonomická geografie

Vytvořila: Ing. Miriam Vandová

 

 

Třída

Ověřený materiál

VI.

Obyvatelstvo Afriky

IX.

Enviromentální výchova

VIII.

Strojírenský průmysl ČR

VII.

Afrika

VII.

Austrálie

VII.

Kanada 1.

VII.

Kanada 2.

IX.

Lidské rasy

IX.

Migrace, sídla, urbanizace

IX.

NATO

IX.

EU

IX.

Státní zřízení a forma vlády

IX.

Obyvatelstvo světa

IX.

Světová náboženství

IX.

Letecká doprava

VII.

Mexiko

VIII.

Průmysl paliv a energetiky

VIII.

Obyvatelstvo ČR

VIII.

UNESCO 1.

VIII.

UNESCO 2.

Číslo

01

02

03

04

05

06

07

08

09

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

 


 

Vzdělávací obor: Fyzika

Tématická oblast: Elektřina a energie

Vytvořila: Mgr. Marie Ulrichová (roz. Tomšíčková)

 

 

Třída

Ověřený materiál

VIII.

 Ohmův zákon

VIII.

 Druhy zapojení

VIII.

 Příkon

VIII.

 Magnetické pole

VIII.

 Elektromagnet, cívka

VIII.

 Elektromagnetická indukce

VIII.

Práce

VIII.

Práce – test

VIII.

Výkon

VIII.

Výkon – test

VIII.

Chemické zdroje elektrického napětí

VIII.

Elektrický proud

VIII.

Elektrický proud – test

VIII.

Vodiče a nevodiče

VIII.

Elektrický odpor

VIII.

Elektrický odpor – test

VIII.

Závislost odporu na vlastnostech vodiče

VIII.

Elektrická energie

VIII.

Elektrická energie – test

VIII.

Snížení spotřeby energie

Číslo

01

02

03

04

05

06

07

08

09

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

 


Vzdělávací obor: Chemie

Tématická oblast: Organická chemie

Vytvořila: Mgr. Miroslava Balajková

 

 

Třída

Ověřený materiál

IX.

ORGANICKÉ SLOUČENINY

IX.

ALKANY A CYKLOALKANY

IX.

ALKENY

IX.

ALKINY

IX.

ARENY

IX.

MODELY MOLEKUL

IX.

UHLOVODÍKY A AUTOMOBILISMUS

IX.

DERIVÁTY UHLOVODÍKŮ

IX.

KARBOXYLOVÉ KYSELINY I

IX.

KARBOXYLOVÉ KYSELINY II

IX.

ESTERY

IX.

PLASTY

IX.

MODELY MOLEKUL DERIVÁTŮ UHLOVODÍKŮ

IX.

CUKRY

IX.

TUKY

IX.

BÍLKOVINY

IX.

BIOTECHNOLOGIE

IX.

CHEMIE PROTI SOBĚ

IX.

CHEMIE PRO ČLOVĚKA

IX.

CHEMIE A ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ

Číslo

01

02

03

04

05

06

07

08

09

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20