Personální obsazení školy

Vedení školy:

Mgr. Eliška Flekačová, ředitelka školy

Mgr. Jitka Lišková, zástupkyně ředitelky školy

 

Rozšířené vedení:

Mgr. Marie Ulrichová, ICT správce počítačové sítě a informatik školy

Mgr. Barbora Navrátilová, vedoucí MZ 1. stupně

Ing. Miriam Vandová, metodička prevence a výchovná poradkyně

Petra Bednaříková, vychovatelka školní družiny

 

 

Výchovná poradkyně: Ing. Miriam Vandová
ICT koordinátor: Mgr. Marie Ulrichová
Webové stránky školy: Mgr. Marie Ulrichová
Vychovatelka ŠD: Petra Bednaříková
Technik BOZP: Mgr. Jitka Lišková
Zdravotnice: Mgr. Miroslava Balajková
Koordinátorka zájmové činnosti: Ing. Miriam Vandová
Metodik prevence a MPP: Ing. Miriam Vandová
Metodik EVVO: Mgr. Eva Mahdalová
Požární preventistka: Helena Minaříková
Školnice: Helena Minaříková
Uklízečky: Milada Tománková,  Marcela Polednová
Účetní: Dana Vávrová
Sdružení rodičů: Alena Minaříková
Koordinátor ŠVP

Mgr. Alena Šturmová - 1.st.

Mgr. Jitka Lišková - 2. st.

Výuka náboženství: pan farář Mgr. Martin Vévoda
  Mgr. Michaela Blahová

 

Třídní učitelky

 

I. tř. Mgr. Eva Mahdalová
II. tř. Mgr. Lenka Boďová
III.tř.+ IV. tř. Mgr. Alena Šturmová
V. tř. Mgr. Barbora Navrátilová
VI. tř. Mgr. Marie Ulrichová
VII. tř. Mgr. Petra Blizňáková
VIII. tř. Mgr. Miroslava Balajková
IX. tř. Ing. Miriam Vandová
   

 

 

 

 

 

 

 

 

Učitelky bez třídnictví: Mgr. Michaela Blahová, Petra Bednaříková