Radost dětem

 

PODĚKOVÁNÍ

V neděli 27.5.2012 se uskutečnila ve sportovním areálu v Doubravách pod vedením sdružení rodičů při Základní škole Velký Ořechov a pedagogického sboru akce Radost dětem za účelem získání finančních prostředků na vybavení počítačové učebny.

Velmi zdařilá akce udělala radost všem zúčastněným, protože program a organizační zajištění bylo perfektní. O kulturní program se postaral folklorní soubor Doubravjánek a Fěrtůšek a břišní tance.

Výtěžek z akce činí 28 086,- Kč. Společně se sponzorskými dary získala základní škola na vybavení počítačové učebny celkem

41 586,- Kč.

Poděkování patří všem rodičům, pedagogickým pracovníkům a žákům, kteří se podíleli na organizaci a průběhu celé akce. Velké poděkování patří také všem sponzorům a obecním úřadům za přispění do tomboly a finanční dary.

Touto cestou děkujeme také panu starostovi a zastupitelstvu obce Doubravy za pronájem a úklid sportovního areálu, panu Leoši Pavlůskovi za moderování celé akce, pánům myslivcům Františku Gajdůškovi a Karlu Jurákovi za střelbu ze vzduchovky, Miroslavu Gajdůškovi za umožnění dětem práci s bagrem, paní Jitce Hýskové a Jitce Bártkové za vstřícnou pomoc při zajištění občerstvení do bufetu, panu Zdeňku Mastešovi za fotodokumentaci akce.

Děkujeme také paní Marii Kašné za koláčky, panu Jaromíru Vlkovi za čajové pečivo a panu Petru Kročilovi za zajištění ukázky práce policie.

Fotogalerie:

https://beaute.rajce.idnes.cz/Radost_detem_-_Doubravy_27.5.2012/

Video:

https://www.youtube.com/watch?v=uUBVKcooklQ