Chemická olympiáda

Do školního kola chemické olympiády se přihlásil jeden žák 9. ročníku. který dále postoupil i do kola okresního. Víca naleznete zde:

Soutěže a olympiády