Hodnocení činnosti školní družiny 1. pololetí školního roku 2012 - 2013   

  K pravidelné docházce do školní družiny bylo v tomto školním roce zapsáno celkem 30 dětí. Zájem o školní družinu byl opět veliký.

      V září jsme mezi námi přivítali nové kamarády. V tomto období probíhala řada seznamovacích her, které pomáhaly těmto dětem, lépe se začlenit do kolektivu školní družiny. Děti mezi sebou navázaly velmi brzy hezké kamarádské vztahy. To je velmi důležité pro příjemné prostředí, které ve školní družině máme. V letošním školním roce je ve školní družině převaha kluků. Každý školní rok se sejde úplně jiná skupina dětí. Výsledek práce je tímto faktorem také velmi ovlivněn. U dětí někdy převládá moment, kdy jsou více či méně ochotny respektovat organizovanou činnost. Proto řada činností vychází i z jejich individuálních potřeb. Zatím se nám daří všechny činnosti plnit dle celoročního plánu práce a řada zajímavých činností je dětem průběžně doplněna.  Jediné, co se nám nepovedlo zrealizovat ani na třetí pokus, byla Drakiáda. Vždy nám bohužel nepřálo počasí. Děti se zapojují do všech činností dobrovolně a vybírají si aktivitu podle svých zájmů. Snažím se o to, aby byl pro děti pobyt ve školní družině nejen příjemný, ale také zajímavý a poučný.

     Činnosti školní družiny byly různorodé a navazovaly na sebe. V 1. pololetí byly často zařazovány různé činnosti spojené s pobytem venku. I v zimním období tomu nebylo jinak. Děti si opravdu užili zimních radovánek. Zařazovány byly také rekreační vycházky. Děti mají za sebou velkou řadu zajímavých činností. Vyrobily si a odnesly domů spoustu krásných výrobků. Zaměřila jsem se na netradiční výtvarné techniky, děti vyzkoušely řadu metod a možností.  V plné míře jsme využívali tělocvičnu.

      V září se na naší škole konal projektový den s názvem „Evropa ve škole, škola v Evropě“. Do toho projektu se školní družina zapojila s odpoledním programem a nocováním ve školní družině.

     V tomto pololetí byly dětem nakoupeny nové hry, řada spotřebního a výtvarného materiálu. Na zlepšení prostředí a podmínek školní družiny se ve velké míře podílí také vedení školy. V 1. pololetí byl do školní družiny pořízen nový koberec, který bude sloužit k odpočinku a relaxaci dětí.

     Školní družina se podílí na výzdobě školy a zapojuje se do všech akcí pořádaných školou. Velmi dobrá je spolupráce s rodiči dětí, učitelkami 1. stupně, vedením školy a mateřskou školou.

     Děti odchází pravidelně ze školní družiny do zájmových kroužků.

     Společně s dětmi se již teď můžeme těšit na další pololetí. I v dalším pololetí budou zařazovány zajímavé činnosti, které děti všestranně obohatí.

Ve Velkém Ořechově 31.1.2012

Zpracovala: Petra Bednaříková, vychovatelka školní družiny


Stavění obydlí

Tato fotogalerie je prázdná.


Noční evropská dobrodružství

Tato fotogalerie je prázdná.


Ukázky výrobků

Tato fotogalerie je prázdná.