Tvorba nových interaktivních materiálů pro potřeby výuky anglického jazyka v 1. - 3. třídách ZŠ