Listopad

  • 5.11. - 4.roč. - vystoupení cimbálové muziky "Réva", ZŠ Bohuslavice - Štu

  •  

    6.11. - 15.30 hod. - Drakiáda - společná akce rodičů a dětí ze školní družiny - Bed

  • 14.11. - prezentace na výroční konferenci OPVK (náš projekt vybrán jako reprezentativní projekt EU peníze školám), MŠMT Praha - Fle, Liš

  • 22.11. – 13.30 hod. pedagogická rada (hodnocení prospěchu a chování za I. čtvrtletí)

                  16.00 hod. – plenární schůze a třídní schůzky

     

 

-          informativní schůzka rodičů žáků 9.tř. se zástupci středních škol (třídní schůzky)