Duben

 

Soutěže

Biologická olympiáda - okresní kolo (mladší kategorie)

Recitační soutěž - krajské kolo

Výtvarná soutěž Požární ochrana očima dětí - školní kolo

                                                                     - okresní kolo

Poznej a chraň - krajské kolo

 

Výukové programy

Výchovný koncert Den hraček pro žáky 1. - 3. roč., Kongresové centrum Zlín

Od pravěku až k nám - výukový program v rámci EVVO pro žáky 4. roč., DDM Astra Zlín

Dálkový průzkum Země - výukový program v rámci EVVO pro žáky 8. roč.,DDM Astra Zlín

 

18.4. - třídní schůzky SR při ZŠ - hodnocení prospěchu a chování za 3. čtvrtletí

22.4. – 23.4. – přijímací zkoušky žáků 9. roč. na střední školy        

Pokračuje kurz plavání žáků 2. + 3. roč.