Březen

 

Olympiády

Chemická olympiáda - okresní kolo (9. roč.)

Astronomická olympiáda - školní kolo (6. - 9. roč.)

                                          - korespondenční kolo

Biologická olympiáda - školní kolo (6. - 9. roč.)

                                     - okresní kolo

Olympiáda v jazyce anglickém - školní kolo (6. - 9. roč.)

Matematický klokan - mezinárodní soutěž (2. - 9. roč.)

 

 

Soutěže

 

Recitační soutěž - školní kolo 1.st.

                             - školní kolo 2. st.

                             - okrskové kolo

                             - okresní kolo

                             - krajské kolo

 

Pěvecká soutěž Trnečka - školní kolo (1. - 7.roč.)

                                          - okresní kolo

 

Přírodovědná soutěž Poznej a chraň - okresní kolo - mladší kategorie 4.- 5. roč.

                                                                                starší kategorie 6. - 7. roč.

 

 

Výukové programy a besedy

 

Preventivní program o požární ochraně Hasík (2. a 6. roč.)

Beseda o holocaustu (9. roč.)

Výchovný koncert Hudební kvíz v Kongresovém centru ve Zlíně (5. - 9. roč.)

Beseda Ota Pavel, Krajská knihovna Františka Bartoše ve Zlíně (7. roč.)

Výukové programy v rámci EVVO: 1. roč. Vstávej semínko

                                                              2. roč. Ptačí řeči

                                                              3. roč. Můj dům - strom

Plavání - 2. a 3. roč.

 

 

Jiné aktivity

Velikonoční jarmark v tělocvičně

Velikonoční turnaj ve florbalu

 Besídka ZUŠ Morava (27.3.)